Zadovoljan građanin temeljni je cilj poslovanja Koprivničko-križevačke županije. Stoga Vas ljubazno molimo da ispunite ovaj anketni upitnik kako bismo, na temelju Vašeg ocjenjivanja osnovnih aspekata poslovanja, prijedloga i komentara, našu cjelokupnu uslugu što kvalitetnije prilagodili Vašim potrebama i željama.

Pitanje.1
Djelokrug rada (upravno tijelo) Županije iz kojega ste tražili uslugu:

Pitanje.2
Koji tip usluge ste tražili?

Pitanje.3
Kojoj skupini korisnika pripadate?

Pitanje.4
Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta: *

(zaokružiti ocjenu od 1- "ne zadovoljava" do 5 - "izvrsno")

5 4 3 2 1
Dostupnosti (kvaliteta komunikacije)
Prihvatljivosti naknade za uslugu
Poštivanja dogovorenih rokova realizacije usluge
Ljubaznosti službenika
Stručnosti službenika
Zadovoljstva pruženom uslugom

Pitanje.5
Komentar / primjedba / sugestija za poboljšanje:

Cijenit ćemo svaki Vaš komentar, prijedlog i primjedbu! Anketa je u potpunosti anonimna! Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!