Zadovoljan građanin temeljni je cilj poslovanja Koprivničko-križevačke županije. Stoga Vas ljubazno molimo da ispunite ovaj anketni upitnik kako bismo, na temelju Vašeg ocjenjivanja osnovnih aspekata poslovanja, prijedloga i komentara, našu cjelokupnu uslugu što kvalitetnije prilagodili Vašim potrebama i željama.

Pitanje.1
Djelokrug rada (upravno tijelo) Županije iz kojega ste tražili uslugu:

Pitanje.2
Koji tip usluge ste tražili?

Pitanje.3
Kojoj skupini korisnika pripadate?

Pitanje.4
Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta: *

(zaokružiti ocjenu od 1- "ne zadovoljava" do 5 - "izvrsno")

5 4 3 2 1
Dostupnosti (kvaliteta komunikacije)
Prihvatljivosti naknade za uslugu
Poštivanja dogovorenih rokova realizacije usluge
Ljubaznosti službenika
Stručnosti službenika
Zadovoljstva pruženom uslugom

Dostupnosti (kvaliteta komunikacije)

Prihvatljivosti naknade za uslugu

Poštivanja dogovorenih rokova realizacije usluge

Ljubaznosti službenika

Stručnosti službenika

Zadovoljstva pruženom uslugom

Pitanje.5
Komentar / primjedba / sugestija za poboljšanje:

Cijenit ćemo svaki Vaš komentar, prijedlog i primjedbu! Anketa je u potpunosti anonimna! Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!